Program

Udruženje "OMLADINSKI CENTAR CK13"

Prijavi netačnu informaciju

+381214737601

Novi Sad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2011.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28046677

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"OMLADINSKI CENTAR CK13"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107083911

Program

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Misija organizacije:

Omladinski centar CK13 je polivalentni društveno-kulturni centar
namenjen podsticanju samoorganizovanja i društvenog angažmana mladih, ali i drugih generacija, organizujući programe i sadržaje iz oblasti politike, kulture i umetnosti, i pružajući prostorno-logističku podršku drugim organizacijama i inicijativima u Novom Sadu i šire. Centar pruža alternativu institucionalnom vakuumu u pogledu razvoja i održivosti nezavisnih i javnih prostora i promoviše vrednosti antifašizma, solidarnosti, ravnopravnosti, altruizma, pluralizma,
kritičnosti, samoorganizovanosti, odgovornosti i otvorenosti.

Polje rada / delatnost organizacije:

Omladinski rad, ljudska prava, zaštita životne sredine i dobrobiti životinja,
kultura i umetnost

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ozren Lazić

ozren@ck13.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Ozren Lazić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Đorđe Majstorović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Borislav Prodanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

7.675.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

14.000,00

Prihodi od usluga:

2.510.000,00

Prihodi od članarina:

1.094.000,00

UKUPNI PRIHODI: 11.279.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 6

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

6.499.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

38.000,00

Prihodi od usluga:

2.263.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 8.762.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 6