Program

Šah klub "Zvižd"

Prijavi netačnu informaciju

+38112852171

Kučevo

Opšti podaci

Matični broj:

07326149

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102666269

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Saša Bulutić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

345.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 345.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00