Program

Odbojkaški klub "NS VOLLEY"

Prijavi netačnu informaciju

+381605508491

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08859019

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104419403

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ivana Savić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Nataša Marić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

322.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

295.000,00

UKUPNI PRIHODI: 617.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00