Program

Udruženje sportskih ribolovaca "CRV"

Prijavi netačnu informaciju

+381641500955

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08866538

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104749288

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Topić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

315.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 315.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00