Program

Teniski klub "FED-AS" Vršac

Prijavi netačnu informaciju

+38163312339

Vršac

Opšti podaci

Matični broj:

08867470

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104792615

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Davor Prank

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

60.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 60.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00