Program

Odbojkaški klub "NS-TIM"

Prijavi netačnu informaciju

+381214770424

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08883262

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105402200

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Svetlana Klašnić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dragan Klašnić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

489.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

363.000,00

UKUPNI PRIHODI: 852.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00