Program

Protestantsko-Evanđeosko udruženje Srbije

Prijavi netačnu informaciju

+38163406604

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2011.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28039468

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

PEUS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106991968

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Samuil Petrovski

samuil.petrovski@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Samuil Petrovski

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.299.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.301.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

10.000,00

UKUPNI PRIHODI: 10.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

30.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

5.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 30.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00