Procena rizika za organizacije civilnog društva

Procena rizika za organizacije civilnog društva

Upitnik vam omogućava da se bolje pripremite za inspekcijski nadzor u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma i sprečavanja pranja novca. Ovaj upitnik je kreiran prema zvaničnom upitniku Upravne inspekcije Srbije prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11 - dr. zakoni i 44/18 - dr. zakon).

Kreirani upitnik nije zvaničan dokument, već predstavlja informativni vodič za bolju pripremu udruženja i samostalnu procenu rizika. Podaci koje unosite služe isključivo za vašu bolju pripremu za potrencijalnu posetu inspekcije. Fondacija Catalyst će, zajedno sa Građanskim iniciajtivama koristiti ove podatke isključivo u statističke svrhe.

 

Sva polja označena sa * su obavezna za popunjavanje.

Nakon popunjavanja upitnika dobićete informaciju koliko je vaša organizacija izložena riziku.

Kontrolna lista
Podaci