O platformi

Verujemo da se transparentnošću gradi poverenje.

U Srbiji postoji preko 33 hiljade registrovanih neprofitnih organizacija (udruženja,fondacija i zadužbina). Platforma Neprofitne.rs je nastala sa idejom da donatori, organizacije, mediji i građani imaju pristup informacijama o radu neprofitnih organizacija (fondacijama, zadužbinama i udruženjima) kako bi imali uvid u rad i uticaj neprofitne organizacije.

Kada smo otvoreni i transparentni u onome čime se bavimo, naš rad je vidljiviji, a podrška zajednice i donatora veća. Tako efikasnije sprovodimo promenu koju želimo da vidimo u društvu. Transparentnošću se gradi poverenje između organizacije i zainteresovanih strana (donatora, medija i građana).

Kako platforma radi?

Platforma omogućava da kreirate svoj profil, ili da proverite da li vaš profil već postoji u bazi. Ukoliko postoji treba da unesete podatke koji odgovaraju podacima zastupnika iz APR-a. Ukoliko nemate profil u bazi treba da se registrujete i dodate podatke koji odgovaraju zvaničnim podacima iz APR-a.

Kada administratori platforme verifikuju da ste vi zaista ovlašćeno lice da popunjavate podatke, dobićete verifikacioni bedž.

Kada ste verifikovali podatke, možete da pristupite svojem profilu gde možete da birate šta ćete od podataka da dopunite.

Kako budete popunjavali podatke, tako će ih admin verifikovati i slati informacije o dostignutom bedžu.

Ko stoji iza platforme?

Neprofitne.rs su ideja fondacije Catalyst koju su podržali mnogi donatori pomenuti u zaglavlju ovog sajta. Zahvalni smo što je prepoznat značaj platforme, kako za građane, tako i za neprofitne organizacije.

Posebno smo zahvalni Vama, koji objavljivanjem transparentnih podataka ili proverom informacija o organizacijama koje želite da podržite, uviđate važnost platforme i podstičete njen razvoj.

Kako se računaju poeni?

Kome je alat namenjen?

Organizacijama koje žele da pokažu na koji način rukovode svojim udruženjem; organizacijama koje odgovorno i savesno sprovode svoju misiju; organizacijama koje razumeju koliki je značaj transparentnog poslovanja za celo društvo.

Kompanijama i donatorima koji traže pouzdanog partnera iz neprofitnog sektora koji želi da se informišu o njihovom radu i saznaju koje oblasti rada su najzastupljenije u radu neprofitnih organizacija i na osnovu toga kreiraju svoju strategiju doniranja.

Osim obaveznih finansijskih izveštaja organizacije, koji predstavljaju najvažniji oblik transparentnosti rada organizacije, postoje i drugi alati koji su posvećeni transparentnosti i odgovornosti. Organizacije koje se trude se da na svakom polju izgrade odnos poverenja sa svojim korisnicima, treba da usvoje u svoj svakodnevni rad principe odgovornosti i transparentnosti.

Zato je platforma kao što su Neprofitne.rs značajna za rad organizacija. Neproftine.rs predstavlja online prostor gde neprofitne organizacije mogu da objave osim finansijskih i svoje programske izveštaje, ali i da na jednostavan način predstave svoje aktivnosti, upravljačku strukturu, misiju i oblasti delovanja.

Šta je odgovornost organizacije?

Odgovornost je spremnost neprofitne organizacije da objasni svoje postupke svim zainteresovanim stranama, a posebno svojim korisnicima.

Odgovornost je širok pojam koji predstavlja vrednost kojoj organizacija teži u svim oblastima svog rada, kao što su stvaranje partnerstava, uključivanje manjina u rad, demokratično donošenje odluka uz poštovanje različitosti i transparentnost.

Organizacija uvek treba da ima u vidu zbog koga postoji i koje su joj obaveze prema korisnicima koje uslužuje.

Šta je transparentnost organizacije?

Transparentnost je jedna od oblasti odgovornosti organizacije i najčešće se ostvaruje objavljivanjem izveštaja o radu ili finansijama prema zainteresovanima stranama i korisnicima.

Transparentnost predstavlja spremnost neprofitne organizacije da objavi i učini dostupnim široj javnosti podatke o upravljanju i vođenju organizacije, njenom finansijskom statusu i drugim oblastima rada.

Objavljivanjem javnosti informacija o radu organizacije stiče se poverenje i sigurnost u rad organizacije.