Blogs

Aplikacija za samoprocenu organizaciju civilnog društva

admin
u Četvrtak, 11/24/2022 - 10:18

Rendir APP je alat za samoprocenjivanje dizajniran da poboljša odgovornost OCD. Aplikacija pomaže OCD da identifikuju svoje trenutne prednosti i pruža preporuke koje organizacije mogu primeniti kako bi poboljšale oblasti koje su identifikovane kao najslabije. Globalni standard za odgovornost OCD uključuje 12 aspirativnih obaveza: one se fokusiraju ne samo na ono što organizacije trenutno rade, već i na ono što mogu da urade u budućnosti.

Globalni standardi za odgovornost OCD

admin
u Četvrtak, 11/24/2022 - 10:09

Globalni standardi za odgovornost OCD su veoma praktičan okvir koji se lako prilagođava različitim kulturnim, geografskim i organizacionim potrebama. Ovaj dokument su razvile organizacije iz celog sveta i on opisuje 12 standarda koje organizacije civilnog društva (OCD) treba da ispunjavaju da bi se smatrale odgovornim.

Kroz jednostavno opisane interne prakse, organizacije mogu da teže ka definisanim standardima, a mogu ih koristiti i vlade i donatori da kreiraju odgovarajuće politike finansiranja organizacija, kao i sve zainteresovane strane koje ih pozivaju na odgovornost.

Etički kodeks organizacija civlnog društva

admin
u Četvrtak, 11/24/2022 - 09:53

Osnovna ideja osnivanja neprofitnih nevladinih organizacija jeste da služe javnom interesu i opštem dobru. Iskustvo neprofitnog sektora iz prethodnih dvadesetak godina pokazalo je, međutim, da ideje i značenja termina kao što su opšte dobro, javni interes, sistem vrednosti ili demokratsko društvo nemaju i ne mogu imati univerzalno značenje. S druge strane, značenje tih reči jeste od suštinske važnosti za rad neprofitnih organizacija; dakle, legitimno pitanje jeste: kada organizacija govori o javnom interesu ili sistemu vrednosti, kako možemo znati o čemu zapravo govori?