Blogs

Razvijamo kapacitete i veštine tvoje organizacije

Dobro došli u sekciju Resursi — ovde smo objedinili edukativne materijale, praktične savete i alate uz koje možete lakše da upravljate svojom organizacijom.

Mi razumemo izazove sa kojima se NPO u Srbiji suočavaju, zbog čega je naš cilj da vas opremimo znanjima koja će vam koristiti. Uz dostupne resurse, moći ćete da postignete ili unapredite svoju transparentnost i odgovornost, jer ćete na taj način graditi kredibilitet i poverenje, a time i podršku javnosti prema vašem radu.

Istražite detalje stranice, kategorije i resurse koji vam mogu poslužiti u stvaranju promena koje želite da vidite u društvu.

Stranica Resursi omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i podršku Vlade Švajcarske putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat “Za snažnije građansko društvo”. Projekat sprovode PartnersGlobal, DT Institut, Evropski centar za neprofitno pravo i tri organizacije iz Srbije - Partneri Srbija, Centrar za primenjene nenansilne akcije i strategije (CANVAS) i Građanske inicijative.

Resursi

Kako uspešno obezbediti javnost rada NPO: Saveti za digitalnu komunikaciju i izgradnju odnosa sa medijima

Nada Likar
u Četvrtak, 03/16/2023 - 16:17

Prema Zakonu o udruženjima, neprofitne organizacije su obavezna da javno objavljuju svoje aktivnosti, a način na koji se to treba ostvariti se može definisati statutom udruženja, zadužbine ili fondacije. Poverenje zajednice u vaš rad koje stičete kroz izveštavanje o aktivnostima je osnov na kojem stičete podršku. Zato preporučujemo da, pored predviđenih zakonskih obaveza, redovno objavljujete aktivnosti udruženja, odnosno, informišete javnost o svom delovanju.

Revizija kao instrument za unapređenje transparentnosti i odgovornosti neprofitnih organizacija

Nada Likar
u Utorak, 03/14/2023 - 21:35

Revizija podrazumeva nezavisno ispitivanje procedura, finansijskih izveštaja, ispravnosti poslovanja, poštovanja zakona i propisa jednog udruženja.

U skladu sa Zakonom o reviziji, revizija je obavezna za pravne subjekte koji su svrstani u grupu velikih i srednjih pravnih subjekata prema Zakonu o računovodstvu, kao i za sve ostale pravne subjekte čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Kako da izveštavate donatore kao odgovorna organizacija

Nada Likar
u Utorak, 03/14/2023 - 12:07

Način na koji ćete izveštavati prema donatorima isključivo zavisi od zahteva donatora i obavezno je naznačen u ugovoru koji potpisujete sa donatorom.

Nivo zahteva donatora može da zavisi od mnogo činilaca – između ostalog od toga da li je u pitanju privatni fond, državna institucija ili sredstva iz fondova EU, koji su strateški ciljevi donatora, koji je iznos donacije, itd.

Obaveze udruženja u finansijskom izveštavanju prema državi

Nada Likar
u Utorak, 03/14/2023 - 11:20

Redovni godišnji finansijski izveštaj pruža informacije o rezultatima poslovanja udruženja za određenu fiskalnu godinu. To je međunarodno prihvaćena evidencija finansijske slike vašeg udruženja i propisan je članom 29, stavom 1 Zakona o računovodstvu. Dostavlja se najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu. Udruženja koja u poslovnoj godini nisu imali poslovne događaje, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama, umesto redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavljaju izjavu o neaktivnosti.

Crowdfunding za neprofitne organizacije: online kurs

admin
u Petak, 03/10/2023 - 12:49

Crowdfunding je proces prikupljanja finansijskih sredstava od velikog broja ljudi - vaše zajednice. Transparentnost je važan koncept u crowdfunding-u jer se kampanje uglavnom oslanjaju na dobrovoljne donacije ljudi koji žele da podrže određeni projekat ili ideju. Transparentnost se odnosi na to da su informacije o projektu, njegovim ciljevima, troškovima i postupku prikupljanja sredstava jasno i otvoreno dostupne potencijalnim donatorima.

Uticaj sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma na delovanje civilnog društva: online kurs

admin
u Četvrtak, 03/09/2023 - 17:14

Uticaj sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja veoma značajnu temu u vreme sužavanja prostora za delovanje civilnog društva u stabilokraratskim režimima. Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma obuhvata razne pravne i finansijske mere koje se primenjuju u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Finansijsko i administrativno upravljanje u OCD - online kurs

admin
u Četvrtak, 03/09/2023 - 13:47

Online kurs koji vam predstavljamo rezultat je dugogodišnjeg rada u pronalaženju optimalnog modela administrativnog i finansijskog poslovanja organizacije. Uključuje poštovanje svih relevantnih propisa Republike Srbije i specifične zahteve donatora, kao i efikasno korišćenje ljudskih resursa u okviru tima, kako bi se realizacija programskih aktivnosti sprovela bez usporavanja ili preopterećenja procedurama.

Procenite koliko je vaša organizacija izložena riziku od finansiranja terorizma i pranju novca

u Sredu, 12/21/2022 - 14:52

Upitnik vam omogućava da se bolje pripremite za inspekcijski nadzor u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma i sprečavanja pranja novca. Ovaj upitnik je kreiran prema zvačninom upitniku Upravne inspekcije Srbije prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11 - dr. zakoni i 44/18 - dr. zakon).

Šta organizacije mogu da urade da bi smanjile svoj rizik od zloupotrebe u svrhu sprečavanja pranja novca/finansiranja terorizma?

Tara Petrović
u Utorak, 12/20/2022 - 14:05

Bez pružanja podrške neprofitnom sektoru, i bez diskusije o finansiranju terorizma i rizicima za neprofitne organizacije, države teško mogu dobiti dobre ocene kada je u pitanju ispitivanje njihove usklađenosti sa Preporukom 8 FATF-a. Jedan od kriterijuma koji se navodi u evaluacionim izveštajima je takođe i to da li su neprofitne organizacije u određenoj zemlji pokazale svest o ranjivostima u svom sektoru prema pretnjama finansiranja terorizma.

Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u Srbiji - ko, kako i zašto nadzire neprofitne organizacije?

Tara Petrović
u Utorak, 12/20/2022 - 12:58
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i sve relevantne procedure koje regulišu ovu oblast doneti su u okviru ispunjavanja obaveza Republike Srbije prema Radnoj grupi za finansijsku akciju (FATF) i MONEYVAL komitetu Saveta Evrope, u cilju doprinosa globalnoj borbi protiv finansiranja terorizma. Prema globalnoj agendi, neprofitne organizacije su identifikovane kao potencijalno ranjive. U izveštaju MONEYVAL-a iz 2016.