Jačanje organizacija kroz Resurs centar: Kursevi za podizanje kvaliteta i efikasnosti

admin
u Petak, 05/26/2023 - 15:52

Jačanje organizacija kroz Resurs centar: Kursevi za podizanje kvaliteta i efikasnosti

Verujući da je snažno građansko društvo preduslov za dalji razvoj demokratskih kapaciteta Srbije, projektom Resurs centar za OCD, Građanske inicijative sa svojim partnerima pripredile su online obuke koje imaju za cilj da odgovoren na najčešće postavljena pitanja i pomognu predstavnicima civilnog društva da lakše ostvaruju svoje ciljeve.

Sa ciljem pružanja podrške organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim inicijativama i drugim akterima, kao i osiguravanja ključnih preduslova za funkcionisanje i stalni razvoj organizacija, Projekat Resurs centar“ je tokom prethodnih godina objavio poziv za sveobuhvatan program obuke i podrške koji će pomoći organizacijama civilnog društva da razumeju obaveze OCD, unaprede svoje postojeće procedure i usklađenost sa zakonskom regulativom i propisima. Program je obuhvatao i pružanje podrške u upravljanju organizacijom, upravljanju projektnim ciklusom i izveštavanjem, u oblasti radnog prava i pravnih pitanja OCD-a, finansijskog i revizorskog područja, kao i u oblasti primene standarda digitalne i fizičke bezbednosti.

Cilj obuka:

  • Podrška OCD u razumevanju i primeni propisa u upravljanju organizacijom
  • Uvođenje i unapređenje standarda transparentnosti i odgovornosti
  • Razvoj novih praksi u oblasti fizičke i digitalne bezbednosti

Program je namenjen organizacijama civilnog društva i drugim neregistrovanim ili novoregistrovanim organizacijama i realizovan je u vidu online obuka.

Sve obuke možete pogledati ovde:

 

 

Online kurs Resurs centra koji vidite iznad je posvećen veštini javnog zagovaranja.
Zajedno sa trenericom Dragoslavom Barzut istražite sve ključne korake ovog procesa i otkrijte kako da pravilno planirate svoju strategiju, kako da pridobijete podršku drugih i kako da se nosite sa izazovima na tom putu.

 

 

Kako do pisanja uspešnog projektnog predloga? 
U online kursu iznad, trener Vladimir Radojičić će vam otkriti načine uspešnog pripremanja i prezentovanja projektnih ideja, kako da jasno definišete ciljeve, identifikujete ciljnu grupu i izgradite snažne argumente za podršku vašem projektu. U opisu samog videa, pronađite i prezentaciju koja će vam pomoći da dodatno unapredite svoje znanje i veštine u ovom domenu.

Kako do pravilnog upravljanja budžetima? 
Nada Likar, finansijska direktorka Građanskih inicijativa i trenerica Resurs centra približiće vam temu uspešnog finansijskog planiranja. U kursu iznad, naučićete kako da jasno razlikujete godišnji budžet udruženja i projektne budžete i kako da ih pravilno pripremite: od identifikovanja prihoda i rashoda, do postavljanja realnih ciljeva, Nada objašnjava kako da izgradite finansijski plan koji će vam omogućiti uspeh.

.

Još jedan kurs Resurs centra obezbeđuje znanje na temu Angažovanje osoblja za rad sa i u OCD.
U kursu iznad upoznajte se sa zakonskim okvirima i ugovorima vezanim za angažovanje osoblja u udruženjima, koji vodi trenerica Dejana Stevkovski. Dejana objašnjava različite vrste ugovora koje možete sklopiti prilikom angažovanja osoba za rad i otkriva ključne informacije o pravima i obavezama udruženja i zaposlenih, i kako da pravilno sastavite ugovore i zaštitite interese svih strana. Naučićete i kako da prepoznate različite vrste ugovora, poput ugovora o radu, autorskih ugovora i ugovora o volontiranju i kako da se pridržavate važećih propisa.

Kurs iznad je posvećen kreiranju strategijskog rada udruženja.
Trenerica Dragana Soćanin vodi vas kroz neophodne korake za izgradnju osnove uspešnog udruženja, a naučićete kako da definišete ciljeve, identifikujete ključne stakeholdere, analizirate okruženje i razvijete strategije za postizanje uspeha. Pored toga, u opisu samog videa na YouTube kanalu možete preuzeti dokumente koji sadrže obrasce i alate koje možete koristiti kako biste struktuisali svoju strategiju i plan delovanja.

 

Prijavi se za mesečne novosti sa platforme Neprofitne.rs

Image CAPTCHA