O Neprofitne.rs

U Srbiji postoji preko 33 hiljade registrovanih neprofitnih organizacija (udruženja, fondacija i zadužbina). Platforma Neprofitne.rs je nastala sa idejom da donatori, mediji i građani imaju pristup informacijama o neprofitnim organizacijama (fondacijama, udruženjima) kako bi imali uvid u rad i uticaj neprofitne organizacije.

 

Postavlja se pitanje zašto?
Kada smo otvoreni i transparentni u onome čime se bavimo, naš rad je vidljiviji, a podrška zajednice i donatora veća. Tako efikasnije sprovodimo promenu koju želimo da vidimo u društvu. Transparentošću se gradi poverenje između organizacije i zainteresovanih strana (donatora, medija i građana).

Transparentnost = Poverenje

Zato smo lansirali Neprofitne.rs - online platformu za ocenu transparentnosti i integriteta neprofitnih organizacija, preko koje NPO mogu da pokažu svoju otvorenost i uticaj, a donatori i zajednica donesu odluke o tome koga je najbolje podržati.