Program

"FABRIKA UMETNIKA - CENTAR ZA TALENTE NIŠ"

Prijavi netačnu informaciju

0606250606

Niš

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2012.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28079192

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"FABRIKA UMETNIKA"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107504813

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Polje rada / delatnost organizacije:

Fabrika umetnika prepoznaje, okuplja, razvija i neguje umetnički i kreativni rad, pre svega mladih umetnika, i pomaže umetnicima da realizuju svoje potencijale i budu priznati i poznati na svim poljima umetnosti.

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jelena Mitić

rudic.jelena@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Jelena Rudić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Jelena Rudić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

69.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

6.000,00

UKUPNI PRIHODI: 75.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

80.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

142.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 222.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00