Program

"HORIZONT 21 - Centar za razvoj društva znanja"

Prijavi netačnu informaciju

062/516-964

Novi Sad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2013.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28122918

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"HORIZONT 21"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108223894

Program

Primarni cilj:

Razvoj mladih

Misija organizacije:

Stvaranje podsticajnog okruženja za doživotno obrazovanje i dostojanstven rad građanki i građana Srbije. Ciljevi su: Razvoj odgovornog, aktivnog i otvorenog društva demokratskih vrednosti, socijalne pravde, solidarnosti i ravnopravnosti; Jačanje kompetencija građanki i građana Srbije za punu zaposlenost i podizanje kvalitet života; Podsticanje celoživotnog učenja i profesionalnog razvoja; Afirmacija nove pismenosti; Osnaživanje kreativnih potencijala i podsticanje kreativne ekonomije; Podrška reformi školstva kroz programe i projekte razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja; Mobilizacija i edukacija stanovništva za aktivno učešće u javnom životu; Pomoć, zaštita i podrška grupama, organizacijama, udruženjima građana, institucijama i pojedincima koji deluju na širenju ideja i izgradnji odgovornog, aktivnog i otvorenog društva

Polje rada / delatnost organizacije:

Organizuje i sprovodi sve vrste događaja, edukacija, akcija i javnih kampanja kao sredstava za
realizaciju ciljeva Udruženja; Prikuplja, prevodi, obrađuje i objavljuje naučnu i stručnu literaturu, monografske i serijske publikacije; Razvija elektronske baze podataka, komunikacijske mreže, kao i radio i televizijske programe, kako bi se promovisale ideje u skladu sa ciljevima Udruženja i u skladu sa Zakonom; Organizuje, sprovodi i obezbeđuje podršku stručnim, naučnim, istraživackim i inovativnim projekatima u skladu sa ciljevima Udruženja; Sarađuje sa ustanovama, organizacijama, institucijama, udruženjima, školama, univerzitetima i pojedincima u zemlji i inostranstvu čije delovanje doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; Pruža stručnu podršku i konsultacije u oblastima obrazovanja, komunikacija i zapošljavanja udruženjima, organizacijama, institucijama, preduzećima i pojedincima kako bi doprineo ostvarivanju ciljeva Udruženja; Organizuje edukativna i tematska putovanja po zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom; Razvija kapacitete za kreativno izražavanje kojim se postiže aktiviranje potencijala za stvaranje novih radnih mesta Kreira, razvija i sprovodi mentorske programe u obrazovnim procesima i radnim praksama; Obavlja i druge aktivnosti neophodne za ostvarenje ciljeva udruženja, u skladu sa Zakonom

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Ključne reči:

#edukacija #obrazovanje

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Marijeta Lazor

Ime osnivača/ice 2:

Maja Pap

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Marijeta Lazor

marijeta.lazor@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Marijeta Lazor

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Maja Pap

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Tanja Babić

Ime osnivača/ice 3:

Tanja Babić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

182.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

97.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 279.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

77.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 77.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

649.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 649.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00