Program

Udruženje osoba sa invaliditetom "Srna"

Prijavi netačnu informaciju

+381646617503

Raška

Opšti podaci

Matični broj:

28108826

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Udruženje "Srna"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107999677

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dušica Sretenović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

16.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 16.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

100.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

13.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 113.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

416.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

7.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 423.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00