Program

"Centar za edukaciju - NETWORK"

Prijavi netačnu informaciju
Prokuplje

Opšti podaci

Matični broj:

28015593

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"NETWORK"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106650993

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nenad Nikolić

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

350.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 350.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00