Program

"UDRUŽENJE NAKOVČANA U BEOGRADU"

Prijavi netačnu informaciju

+38163285475

Beograd-Stari Grad

Opšti podaci

Matični broj:

28015186

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106645285

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milan Babić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Novica Ivaniš