Program

Udruženje "Živimo zajedno - Oaza Golubinci"

Prijavi netačnu informaciju

0631033524

Golubinci

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2014.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28163177

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"Oaza Golubinci"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108833195

Program

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dejan Kozić

zivimo011@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dejan Kozić

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

210.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 210.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

210.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 4
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 210.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.260.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.260.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

1.288.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.288.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00