Program

Udruženje za spasavanje životinja "ANIMAL RESCUE SERBIA"

Prijavi netačnu informaciju
Beograd-Savski Venac

Opšti podaci

Matični broj:

28196555

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

ARS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

109403635

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandar Gavrić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

303.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 303.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

119.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 119.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00