Program

"Slovensko društvo"

Prijavi netačnu informaciju

+381655827757

Kraljevo

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2001.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28118481

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108143757

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Sekundarni cilj:

Religija, Duhovni razvoj

Ključne reči:

#obrazovanje #rusija #srbija #istorija #sloveni #umetnost #pravoslavlje

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Bunardžić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Đorđe Đoković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

452.000,00

Prihodi od članarina:

31.000,00

UKUPNI PRIHODI: 483.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

6.000,00

Prihodi od članarina:

14.000,00

UKUPNI PRIHODI: 20.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00