Program

Lokalna akciona grupa Fruška gora - Dunav

Prijavi netačnu informaciju

069627530

Beočin

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2015.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28179294

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

LAG FGD

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

109097040

Program

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Misija organizacije:

LAG FGD će na svom području, koristeći sve prirodne i društvene potencijale, tradiciju , kulturu i istoriju područja, sa proizvodnjom, prodajom i plasmanom domaćih proizvoda, kao i unapređenje turističkih ponuda i ruralnog turizma, omogućiti zapošljavanje lokalnog stanovništva, kroz saradnju institucija na svim nivoima, kako bi postalo područje sa kvalitetnim životnim preduslovima za ostanak, rad i razvoj na tom području.

Polje rada / delatnost organizacije:

Izrada i implementacija Lokalne strategije ruralnog razvoja, povezivanje lokalnog stanovništva i stvaranje sinergije u partnerskim odnosima javnog, privatnog i civilnog sektora s ciljem održivog razvoja LAG teritorije, Primena "od dole ka gore" pristupa i delovanja u skladu sa LEADER/CLLD načelima, planiranje i podrška ravnomernom razvoju Fruškogorsko-dunavskog regiona preko Lokalne razvojne strategije LAG područja, omogućavanje neometanog protoka informacija i transfer znanja za razvoj svih sektora u zajednici, iskorišćavanje i razvoj postojećih potencijala ruralnog područja uz dugoročno ostvarivanje ruralnog i održivog razvoja, jačanje finasijskih i drugih resursa pri realizaciji projekata ruralnog i održivog razvoja, priprema LAG područja za korišćenje strukturnih fondova EU i domaćih izvora finansiranja, izgradnja i jačanje socijalne kohezije na području Fruškogorsko-dunavskog regiona, razvijanje svesti o tradicionalnim vrednostima i znanjima, s ciljem podizanja vrednosti područja, prikupljanje, očuvanje i zaštita tradicionalnih vrednosti i znanja od intersa za zajednicu.

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Ključne reči:

Ruralni razvoj, lokalna strategija ruralnog razvoja, lokalna akciona grupa

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Snežana Daničić

Ime osnivača/ice 2:

Sandra Macura

Ime osnivača/ice 3:

Romko Papuga

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Snežana Daničić

snezana.danicic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Snežana Daničić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Sandra Macura

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Milica Vrgović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

399.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 399.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

1.140.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1000.00

UKUPNI PRIHODI: 1.141.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00