Program

LOKALNI FRONT

Prijavi netačnu informaciju
Kraljevo

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2014.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28158882

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

FRONT

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108773491

Program

Primarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Misija organizacije:

Mi smo grupa građanki i građana, koji su nezadovoljni društveno-političkom situacijom, socijalnim statusom i duhovnom obamrlošću najširih slojeva. Kao pojedinci koji za sobom imaju bogato iskustvo građanskog aktivizma namera nam je da dejstvujemo kao osvešćujući i odgovorni subjekt obznanjivanja, kanalisanja i prevazilaženja opšte obeznađenosti, razočaranosti, obespravljenosti i osećanja nemoći. Nastupamo kao ljudi već ostvareni na poljima svojih profesija, čime ukazujemo na značaj vrednovanja struke i postignutih rezultata u susretanju sa problemima. Dejstvujemo kao kritički nastrojena zajednica autonomnih pojedinaca, koji svoje društveno delovanje upravljaju prema vrednostima i načelima za koja se zalažemo, a u cilju očuvanja i unapređenja lokalne sredine.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Polje rada / delatnost organizacije:

Kao lokalna organizacija hoćemo da:

- Ponudimo novu snagu na društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj i političkoj sceni neposrednog okruženja;
- Raskinemo sa političkim uslovljavanjem kao oblikom manipulisanja i ucenjivanja građana;
- Građanima vratimo pravo donošenja odluka koje se tiču organizovanja njihovog lokalnog životnog i funkcionalnog okvira;
- Ukažemo na svaku nepravilnost u radu lokalnih organa vlasti i da ih pozivamo na odgovornost;
- Uspostavimo princip „autoriteta odozdo“;
- Dejstvujemo proaktivno, socijalno odgovorno i stvaralački nastrojeno, dajući tako širim slojevima građanstva primer zalaganja za moguće društvene promene;
- Građanima probudimo ili povratimo veru u sopstveni značaj i samopoštovanje, otvaranjem mogućnosti za učestvovanje u poslovima od javnog interesa.

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Prikupljnje pomoći za postradale u poplavama u Kraljevu i okolini 2019.
- Aktivno učešće u saniranju posledica poplava
- Ibarski marš,
- Praćenje i posmatranje izbornih radnji za lokalne i republičke izbore 2020. godine
- Prikupljanje pomoći za Zdravstveni centar "Studenica" - COVID odeljenje

Ključne reči:

Sloboda, Solidarnost, Obrazovanje, Zakonitost, Kreativnost, Aktivizam, Antidiskriminacija, Antifašizam, Front

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Zorica Šćepanović

Ime osnivača/ice 2:

Vladimir Marović

Ime osnivača/ice 3:

Bojan Brkić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Predrag Voštinić

predrag.vostinic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Predrag Voštinić

Program Budi FRONT

Ciljna grupa: Odrasli
Trajanje u mesecima: 6
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

European Endowment for Democracy

Oblast delovanja: Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit
Opis programa:

Kampanjom #BudiFront želimo da ohrabrimo i pozovemo građanke i građane da aktivno učestvuju u političkim procesima, sa ciljem jačanja demokratskih kapaciteta.
Namera nam je da obučimo ljude za postupanje u situacijama koje mogu doprineti poboljšanju izbornih uslova, što će podrazumevati upoznavanje sa Ustavom i svim zakonima čije poštovanje u velikoj meri utiče na regularnost procesa, kao i sa postupanjem u slučaju nepravilnosti.
Lokalni front kao organizacija pre i u toku izbora zadržava političku neutralnost, te na njima učestvuje samo kroz kampanju #BudiFront, okupljanjem slobodnomislećih ljudi na teritoriji cele zemlje, koji će zajedno raditi na očuvanju demokratskih principa izbornog procesa.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Borba za pravedne izborne uslove
- Borba za odbranu Ustavnih prava građana i građanki
- Oslobađanje od straha

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Kampanja je u toku, prijave volontera su u toku, formirani su operativni timovi.
Obzirom na interesovanje, očekivani rezultat je mreža ljudi u velikom broju naseljenih mesta u Srbiji, spremnih da se na institucionalni način angažuju u zaštiti ustavnih prava građana Srbije.

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

1.190.000,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

126.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.316.000,00
Komunalni troškovi:

104.000,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 1
Zaposleni po ugovoru o radu: 1
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

199.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 1.455.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

50.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 50.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

254.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 254.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00