Program

"Budilnik juga"

Prijavi netačnu informaciju

+38163402283

Lebane

Opšti podaci

Matični broj:

28148674

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"Budilnik"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108583050

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Tanja Živković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

240.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 240.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

539.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

6.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 545.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00