Program

Društvo demografa Srbije

Prijavi netačnu informaciju

+381113613892

Beograd-Stari Grad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1990.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

07440979

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

DDS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100063199

Program

Primarni cilj:

Instituti za istraživanje društvenih nauka

Misija organizacije:

Podstiče demografiju kao disciplinu i demografska istraživanja

Gde radimo: Apatin
Polje rada / delatnost organizacije:

Osnovne aktivnosti DDS su vezane za popularizaciju demografije, a od svog osnivanja se bavi organizovanjem i realizacijom naučnih istrašivanja iz demografije kao i izdavačkom delatnošću.

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Test

Ključne reči:

demografija, društvene nauke,

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Biljana Radivojević

mirjana.bobic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Mirjana Bobić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Ivan Marinković

Program Program

Ciljna grupa: Odrasli
Trajanje u mesecima: s
Lokacija sprovođenja programa: Apatin
Navedite glavne donatore:

asf

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

dasd

Tri glavna konkretna rezultata programa:

sad

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

asdas

Program Program

Ciljna grupa: Odrasli
Trajanje u mesecima: s
Lokacija sprovođenja programa: Apatin
Navedite glavne donatore:

as

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

dasd

Tri glavna konkretna rezultata programa:

sad

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

asdas

Program Programf

Ciljna grupa: Odrasli
Trajanje u mesecima: s
Lokacija sprovođenja programa: Apatin
Navedite glavne donatore:

asf

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

dasd

Tri glavna konkretna rezultata programa:

sad

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

asdas

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

129.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

3.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 132.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

58.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

4.117.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.175.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00