Program

Društvo za fizičku kulturu MZ "Bubanj"

Prijavi netačnu informaciju

+381180361976

Niš - Palilula

Opšti podaci

Matični broj:

07282389

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

100232701

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miomir Grčić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00