Program

Džudo klub Bor

Prijavi netačnu informaciju

+38130440333

Bor

Opšti podaci

Matični broj:

07283121

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

100500476

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Stajko Rangelov

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.161.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

464.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.625.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00