Program

Fudbalski klub "Radnički"

Prijavi netačnu informaciju

+38114228364

Valjevo

Opšti podaci

Matični broj:

07283946

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102727145

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dejan Joksimović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

4.013.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.013.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00