Program

Udruženje zdravstvenih radnika Loznica

Prijavi netačnu informaciju

+38115877380

Loznica

Opšti podaci

Matični broj:

07288743

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

UZRL

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102493750

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Radenka Ćiraković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.560.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.560.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00