Program

Fudbalski klub "Polet-Takovo"

Prijavi netačnu informaciju

+38114415882

Ub

Opšti podaci

Matični broj:

07291043

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102752966

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandar Radovanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

153.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 153.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00