Program

Fudbalski klub "CRVENA JABUKA"

Prijavi netačnu informaciju

+381641281747

Ub

Opšti podaci

Matični broj:

07291922

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104839015

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Kuzmanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

105.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 105.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00