Program

Košarkaški klub ''RAĐEVAC''

Prijavi netačnu informaciju

+38115684144

Krupanj

Opšti podaci

Matični broj:

07292686

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102047465

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Predrag Marjanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

121.000,00

UKUPNI PRIHODI: 721.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00