Program

FUDBALSKI KLUB "VRTIŠTE"

Prijavi netačnu informaciju

+38163400103

Niš-Crveni Krst

Opšti podaci

Matični broj:

07293089

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Skraćeno ime:

FK "VRTIŠTE"

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102709579

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ljubiša Nikolić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Ruža Ranđelović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

300.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 300.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00