Program

Fudbalski klub "ŠUMADINAC"

Prijavi netačnu informaciju

+381342073531

Aranđelovac

Opšti podaci

Matični broj:

07320302

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

100902537

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Aleksić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

375.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

10.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 385.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00