Program

Fudbalski klub "MLADI BORAC"

Prijavi netačnu informaciju

+3811274188

Veliko Gradište

Opšti podaci

Matični broj:

07320515

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102341367

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Boban Nikolić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Goran Mladenović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

150.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 150.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00