Program

Rukometni klub "RTANJ"

Prijavi netačnu informaciju

+38130463881

Boljevac

Opšti podaci

Matični broj:

07320710

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Skraćeno ime:

RK "RTANJ"

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

100703838

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Slavoljub Radosavljević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Miljan Golubović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

22.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

46.000,00

UKUPNI PRIHODI: 2.467.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00