Program

Srpsko biološko društvo „Stevan Jakovljević" Kragujevac

Prijavi netačnu informaciju

+38134336223

Kragujevac

Opšti podaci

Matični broj:

07320973

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

Biološko društvo

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

101982321

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branka Ognjanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

147.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

22.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 169.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00