Program

Streljački klub "Heroj Srba"

Prijavi netačnu informaciju

+38126660801

Smederevo

Opšti podaci

Matični broj:

07323875

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102194161

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Florić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

440.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

10.000,00

UKUPNI PRIHODI: 450.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00