Program

Fudbalski klub "Timok 1919"

Prijavi netačnu informaciju

+38119456600

Zaječar

Opšti podaci

Matični broj:

07324294

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

101333346

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branimir Đorđević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

169.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

486.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 655.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00