Program

Atletski klub "Mladost" Zaječar

Prijavi netačnu informaciju

+381643558797

Zaječar

Opšti podaci

Matični broj:

07324308

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102237307

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Radomir Antić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 37.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00