Program

Sportsko društvo "MIDŽOR"

Prijavi netačnu informaciju

+38163356475

Knjaževac

Opšti podaci

Matični broj:

07325037

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Skraćeno ime:

S.D. "MIDŽOR"

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

100632204

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Ranđelović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

59.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

35.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 711.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00