Program

Fudbalski klub "Proleter" Bajevac

Prijavi netačnu informaciju

+3811479190

Lajkovac

Opšti podaci

Matični broj:

07325819

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102336416

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dalibor Petrović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

174.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

7.000,00

UKUPNI PRIHODI: 181.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00