Program

''Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar''

Prijavi netačnu informaciju

+38119425811

Zaječar

Opšti podaci

Matični broj:

07325843

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102207416

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Bratimirka Jelenković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

547.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

149.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.562.000,00

UKUPNI PRIHODI: 2.258.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00