Program

Fudbalski klub "Stevan Nešticki"

Prijavi netačnu informaciju

+381648709634

Niš - Crveni Krst

Opšti podaci

Matični broj:

07326335

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

106026902

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Novica Đokić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

95.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 97.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00