Program

Fudbalski klub "Lunjevica"

Prijavi netačnu informaciju

+381717270

Gornji Milanovac

Opšti podaci

Matični broj:

07335342

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

106321740

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branislav Radovanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

325.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 325.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00