Program

Sportsko društvo "RUDAR"

Prijavi netačnu informaciju

+38135633252

Despotovac

Opšti podaci

Matični broj:

07338236

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

100883395

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zlatko Ljubisavljević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

407.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

20.000,00

UKUPNI PRIHODI: 427.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00