Program

UDRUŽENJE INŽENJERA I TEHNIČARA LESKOVAC

Prijavi netačnu informaciju

+38116255503

Leskovac

Opšti podaci

Matični broj:

07339160

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

UIT LESKOVAC

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102326211

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Slobodan Đorđević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

80.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 220.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00