Program

KOŠARKAŠKI KLUB "RTANJ"

Prijavi netačnu informaciju

+38163319586

Boljevac

Opšti podaci

Matični broj:

07339402

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

100705093

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miloš Jevtić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

2.943.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.943.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00