Program

Fudbalski klub "HAJDUK"

Prijavi netačnu informaciju

+38135526186

Paraćin

Opšti podaci

Matični broj:

07340257

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102760820

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Marko Perić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Nikola Rakić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

359.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 359.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00