Program

"Regionalno udruženje estradnih umetnika radnika u kulturi i izvođača-"Estrada"-Požarevac"

Prijavi netačnu informaciju

+38112222267

Požarevac

Opšti podaci

Matični broj:

07340699

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

"ESTRADA-Požarevac"

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102027676

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miroslav Kostić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

257.000,00

UKUPNI PRIHODI: 257.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00