Program

Vterpolo klub "Rasina"

Prijavi netačnu informaciju

+38137492414

Kruševac

Opšti podaci

Matični broj:

07341253

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

106462970

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vladimir Tomašević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dušan Marković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

800.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

915.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.715.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00